Terapia pedagogiczna

Jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho- pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się.

Ma na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych skutków, wyrównywanie wiadomości. W ramach terapii pedagogicznej prowadzone są indywidualne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z dziećmi w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego, rozwoju myślenia dziecięcego, kompetencji matematycznych, przygotowania do nauki czytania i pisania (analiza i synteza słuchowa, wzrokowa, koordynacja słuchowo- wzrokowa), rozwój sprawności motoryki małej.

Celem nadrzędnym terapii jest wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka oraz stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho– motorycznych. Usprawnianie odbywa się poprzez zestaw zajęć wyrównawczych realizowanych w formie polisensorycznych zabaw, gier, rozmów, wypełniania kart pracy z poszczególnych obszarów, a nawet bajkoterapii.

Katarzyna Komorek