Zajęcia "Czytam sobie"

Program do nauki globalnego  czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym

Celem wychowania przedszkolnego jest „ wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji”(Podstawa Programowa). Do takich czynności intelektualnych należy umiejętność czytania i pisania.

Nauka czytania dla dziecka w przedszkolu powinna być wspaniałą zabawą, gdyż uczy się ono poprzez zabawę. Zabawa jest traktowana przez dzieci jako coś naturalnego i w bardzo istotny sposób wpływa na ich wszechstronny rozwój. Dobrze zorganizowana zabawa pozwala na nabywanie i doskonalenie różnych umiejętności. Im jest bardziej atrakcyjna, tym więcej korzyści czerpie z niej dziecko. Przyswojenie słowa pisanego jest dla dziecka łatwiejsze i bardziej naturalne, gdy zaczyna się z nim oswajać we wczesnym wieku przedszkolnym. Nauka ta również pobudza inteligencję dzieci i zwiększa ich możliwości umysłowe. Nauka czytania dostosowana jest do wieku trzylatka. Znacznie łatwiej jest zapamiętać i przyswoić słowo, które ma jakieś znaczenie. Powinno być napisane dużymi, wyraźnymi literami a nauka nie powinna trwać zbyt długo. Zaczęliśmy się uczyć czytać poprzez eksponowanie kartoników z napisami i odpowiadającymi im ilustracjami. Są to osoby z najbliższego otoczenia dziecka (mama, tata, babcia, dziadek). Dzieci potrafią  już odczytać swoje imię odnajdując je na kartoniku. Gdy przyswoimy sobie pojedyncze słowa, będziemy czytać wyrażenia dwuwyrazowe. Bardzo ważna w tej nauce jest systematyczność i utrwalanie słów, wyrażeń przez kilkakrotne powtarzanie. Zadaniem naszego czytania globalnego  jest ułatwienie poznania w późniejszym czasie spontanicznego poznawania liter gdyż zgodnie z Podstawą Programową dziecko kończące przedszkole powinno interesować się czytaniem a naszym celem i zadaniem jest to  dzieciom  ułatwić.

Barbara Kurek