Zajęcia logopedyczne

W naszym przedszkolu dzieci trzyletnie mogą skorzystać z indywidualnych zajęć logopedycznych z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Są one prowadzone raz w tygodniu przez 30 minut. Zajęcia te skierowane są przede wszystkim do dzieci, które przejawiają trudności w mówieniu, artykulacji, bądź wykazują niechęć do mówienia i nawiązywania kontaktów społecznych, jak również do dzieci z prawidłowym rozwojem mowy. Główną aktywnością dzieci w tym wieku jest zabawa, dlatego też proponowane zajęcia grupowe opierają się głównie na zabawie. Zajęcia te powinny być dla dziecka przyjemnością. Znajdą się w nich elementy zajęć ortofonicznych, logorytmicznych, słuchowo-ruchowych. Są to ćwiczenia, gry i zabawy, które doskonalą mowę oraz wszechstronny rozwój dziecka. Ładną wymowę warunkuje prawidłowy sposób oddychania, sprawne artykulatory i szereg innych funkcji biorących udział w procesie tworzenia mowy. Wszystkie te elementy są pobudzane podczas zajęć profilaktycznych.

Osiągnięcie prawidłowego rozwojumowy jest uwarunkowane określonymi dyspozycjami w funkcjonowaniu głównie narządu słuchu i mowy. To właśnie one zapewniają prawidłowe rozumienie wypowiedzi słownych oraz ich tworzenie. Aby zapewnić dzieciom odpowiedni stan tych dyspozycji w ramach grupowych zajęć logopedycznych, będę realizować następujące cele: usprawnianie pracy narządów mowy (w tym ćwiczenia prawidłowego połykania, usprawniające narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie miękkie, wargi, ćwiczenia świadomego kierowania rucham narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia w utrwalaniu prawidłowej wymowy poszczególnych głosek), rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną, stymulowanie językowych umiejętności, naukę poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, wzbogacanie słownictwa (rozwój słownika biernego i czynnego), kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie pamięci i rozwijanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, kształtowanie poprawnych form gramatycznych.

W grupie trzylatków główny nacisk powinien być skierowany na usprawnianie narządów mowy i na słuch fonematyczny, aby w pełni przygotować je do opanowania kolejnych głosek systemu językowego. Na rozwoju tych dyspozycji skupię się najbardziej podczas prowadzenia grupowych zajęć logopedycznych.

Monika Karakula