Zaj?cia sportowe

Zabawy, gry ruchowe oraz ?wiczenia gimnastyczne to jedna z ulubionych przez dzieci form aktywno?ci ruchowej.