Zajęcia z dziećmi zdolnymi

Nasze przedszkole nastawione jest na rozwijanie uzdolnień i wspieranie zdolnych uczniów. Zajęcia dla wyłonionych dzieci prowadzi Pani psycholog.

Jakie są cele takich zajęć?

  • wspieranie rozwoju ustabilizowanej i pełnej osobowości, na którą składają się zdolności intelektualne, emocjonalne i społeczne,
  • zachęcanie do otwartości na pomysły
  • pobudzenie do inicjatywy w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań i problemów
  • tworzenie warunków do przezywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiąganych sukcesów
  • podtrzymywanie i rozwijanie naturalnej potrzeby wielowymiarowego poznawania przez dziecko świata i siebie w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością, obrazem, słowem oraz w relacjach interpersonalnych

Katarzyna Komorek