Harmonogram rekrutacji na rok szk. 2015/2016

 

 

Lp

 

 

Rodzaj czynno?ci

 

 

Termin

 

Termin post?powania uzupe?niaj?cego

 

1.

 

Sk?adanie wniosków wraz z za??cznikami dla dzieci z rocznika 2010, 2011 i 2012

 

 

od 10 marca 2015 r. 

do 31 marca 2015 r.

 

od 17 sierpnia 2015 r. 

do 20 sierpnia 2015 r.

 

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomo?ci listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

20 kwietnia 2015 r.

 

 

 

24 sierpnia 2015 r.

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomo?ci listy kandydatów przyj?tych i  kandydatów nieprzyj?tych

 

27 kwietnia 2015 r.

 o godz. 15.00

 

 

28 sierpnia 2015 r.

 o godz. 15.00