Zapisy do przedszkola "Zielony Dinek" na rok szkolny 2015/2016

odbywa? si? b?d? w dniach

 od 10.03.2015r. do 31.03.2015r.

Wnioski o przyj?cie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami wydawane i przyjmowane b?d?  w godzinach:

w poniedzia?ki :  8:00 – 17:30

od wtorku do pi?tku: 7 – 17.00
 

Podczas sk?adania dokumentów nale?y przedstawi? do wgl?du:

1.   Dowód osobisty rodzica.

2.   Akt lub odpis aktu urodzenia dziecka.

 

Wszystkie wymienione dokumenty rodzice sk?adaj? osobi?cie.

 

Dokumenty do pobrania: