Zebranie Rady Rodziców

Zapraszam przedstawicieli Rodziców wybranych do pracy w Radzie Rodziców, w roku szkolnym 2020/2021 z obydwu placówek na zebranie, które odb?dzie si? 14 wrze?nia 2020r ogodz. 17.00 w budynku przy ul. Dzikiej 36

Dyrektor Przedszkola nr 1

ZIELONY DINEK