Zebranie Rodziców w nowym roku szkolnym 2013 - 2014

Zebranie Rodziców dzieci ucz?szczaj?cych do Publicznego Przedszkola Nr1

ZIELONY DINEK

odb?dzie si? 5.09.2013r. ( w czwartek ) o godz. 16.30

Porz?dek zebrania:

-organizacja pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2013/14

-podpisanie umów o ?wiadczeniu us?ug

- organizacja pracy  w poszczególnych grupach