Zg?aszanie nieobecno?ci dziecka

Szanowni rodzice,

Od 01.09. nieobecno?? dziecka w przedszkolu (Wyspia?skiego i Dzika) 

zg?aszamy wy??cznie drog? mailow? do godziny 8.00 pod adresem 

nieobecnosci@zielonydinek.pl